PUBLIC RELATIONS

ON TIME PR prowadzi działalność szkoleniową oraz doradczą koncentrującą się na konkretnych obszarach PR, jak:

 • media relations (prasa, radio, telewizja, internet)
 • PR usług profesjonalnych (PR na rzecz np. kancelarii prawnych czy biur rachunkowo-księgowych)
 • PR projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych
 • PR kryzysowy

SZKOLENIA

ON TIME PR to przede wszystkim indywidualne i grupowe szkolenia biznesowe, w tym szkolenia medialneszkolenia ze sztuki wystąpień publicznych, jak i autoprezentacji, po których wiedzą Państwo, jak przedstawiać swoje racje:

 • podczas wystąpień publicznych, przemówień, prezentacji, rozmów, dyskusji

Doskonalimy w następujących zakresach:

 • budowa wystąpienia, budowa argumentacji
 • dykcja i emisja głosu
 • mowa ciała
 • savoir-vivre
 • poprawność językowa
 • dress code

SZKOLENIE MEDIALNE

To szkolenie wyrobi podstawową biegłość retoryczną i pozwoli skutecznie zaistnieć w świadomości odbiorców przekazów medialnych. Jest to możliwe dzięki ćwiczeniom, na które składają się:

• wystąpienia przed kamerą w ściśle określonym czasie,
• trening polegający na radzeniu sobie w trudnych sytuacjach
• poznanie potrzeb dziennikarskich, tak by być dla mediów dobrym partnerem

Przewagą tego szkolenia nad innymi jest to, że obejmuje ono także wiedzę z zakresu: dress code'u, poprawności językowej i mowy ciała.
Podczas całego szkolenia informacja zwrotna jest podawana uczestnikowi higienicznie i budująco.

 

On Time PR
realizacja: Bull Design